Consiliul Pastoral al Convenţiei

Statut de Funcţionare

Consiliul Pastoral al Convenţiei:

  • Se constituie din liderul fiecarei organizaţii penticostale române (Assemblies of God, Church of God, Uniunea Penticostală Română), la care se adaugă câte 5 păstori reprezentanţi ai acestor organizaţii, numiţi de liderii lor. Pastorul Coordonator al Convenţiei va fi membru din oficiu al acestui Consiliu. Moderatorul Consiliului Pastoral va fi liderul organizaţiei din care face parte Pastorul Coordonator al Conveţiei.
  • Se constituie cu un mandat pe o perioada de patru ani. Schimbările în componenţa Consiliului nu vor fi mai multe de o persoană pe organizaţie într-un mandat, cu excepţia unor situaţii neprevăzute (deces, disciplinare, incapacitate). Orice schimbare de acest fel se va face în urma unei consultări prealabile cu liderii celorlalte organizaţii. Hotărârile majore ale Consiliului Pastoral vor intra în vigoare în urma informarii Corpului Pastoral al Conventiei (format din păstorii penticostali romani din S.U.A. si Canada).
  • Stabileşte organizaţia care va prelua organizarea Convenţiei.
  • Lansează o viziune şi colaborează cu Pastorul Coordonator în pregătirea temei pentru Convenţie.
  • Stabileşte codul etico-moral al slujitorilor (predicatori, cântăreţi) din cadrul Convenţiei şi veghează la respectarea acestuia.
  • Creează şi întreţine un website administrat de un webmaster. www.ropenti.com devine site-ul oficial al Consiliului Pastoral al Convenţiei şi este pus anual la dispoziţia bisericii organizatoare.
  • Creează poziţia de Funcţionar Administrativ al Consiliului. Atribuţiile şi responsabilităţile acestuia sunt stabilite de Consiliul Pastoral.
  • Veghează ca hotaririle luate în cadrul uneia dintre organizaţii cu privire la aspectul etico-moral şi doctrinar ale unui lucrător sau membru să fie respectate în cadrul celorlalte organizaţii care sunt parte din Convenţie.
  • Cultivă în cadrul activităţilor sale relaţii de respect reciproc, colaborare frăţească şi neamestec în treburile interne ale organizaţiilor (bisericilor) componente.
  • Nu se substituie şi nu este subiectul autorităţii conducerii organizaţiilor componente.Assemblies of God

Assemblies of God

 

 

Church of God 

 

Church of God

Romanian Pentecostal Union

 

uniune